Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

Η αποτελεσματική προστασία από τους σεισμούς προϋποθέτει ακριβή γνώση των αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι σεισμοί και ιδιαίτερα εκείνων με άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο.

Οι επιπτώσεις αυτές είναι:
1. Μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον
Τα μακροσεισμικά αποτελέσματα, αυτά δηλαδή που μπορεί να παρατηρήσει κυρίως ο άνθρωπος χωρίς τη χρήση ευαίσθητων οργάνων, είναι κυρίως περιβαλλοντικές
μεταβολές στο έδαφος, το νερό της ξηράς και το νερό της θάλασσας. Οι συχνότερες μεταβολές στο έδαφος είναι ρωγμές, καταρρεύσεις βράχων, κατολισθήσεις ή καθιζήσεις εδαφών, εξάρσεις ακτών και ρευστοποιήσεις εδαφών. Οι μεταβολές στο νερό της ξηράς αναφέρεται τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά νερά της ξηράς και είναι συνήθως αυξομειώσεις στην παροχή πηγών, δημιουργία ή αποξήρανση λιμνών κα σε ορισμένες περιπτώσεις αλλαγή της κοίτης ποταμών. Η κύρια μεταβολή στα θαλάσσια ύδατα είναι τα κύματα βαρύτητας, τα λεγόμενα τσουνάμι, που δημιουργούνται συνήθως στις εστίες σεισμών σε υποθαλάσσιες περιοχές και παράγονται από την κατακόρυφη μετατόπιση του θαλάσσιου πυθμένα.

2. Επιπτώσεις στις τεχνικές κατασκευές
Οι επιπτώσεις στις τεχνικές κατασκευές διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες βλάβες. Η επίπτωση εξαρτάται από τις ιδιότητες της σεισμικής εστίας του σεισμού (μέγεθος, προσανατολισμός ρήγματος) και του μέσου διάδοσης των
σεισμικών κυμάτων μεταξύ της σεισμικής εστίας και της θέσης της κατασκευής(απόσταση, απόσβεση κυμάτων). Εξαρτάται επίσης από το έδαφος θεμελίωσης της κατασκευής (ποιότητα εδάφους, βάθος υδροφόρου ορίζοντα) και από
τις ιδιότητες της ίδιας της κατασκευής (ύψος, ευκαμψία, ποιότητα υλικών κ.α.). Οι έμμεσες βλάβες προκαλούνται από πυρκαγιές που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια
των σεισμών από αιτίες όπως διάρρηξη αγωγών αερίων, βραχυκυκλώματα κ.α.


3. Επιπτώσεις στην ανθρώπινη κοινωνία
Η δυσμενέστερη επίπτωση στην ανθρώπινη κοινωνία είναι βεβαίως οι απώλειες ζωής, αλλά και οι τραυματισμοί, ενώ υπάρχουν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες
καταστρεπτικοί σεισμοί προκάλεσαν επιδημικές ασθένειες λόγω καταστροφής του δικτύου ύδρευσης, επιδείνωσης των συνθηκών υγιεινής κ.λπ. Ο σεισμικός κίνδυνος
για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων μπορεί να προέλθει από καταρρεύσεις κτιρίων και άλλων τεχνικών έργων (π.χ. γέφυρες), βλάβες ειδικών εγκαταστάσεων (πυρηνικά εργοστάσια), πυρκαγιές, καταρρεύσεις βράχων, θαλάσσια κύματα βαρύτητας και από πτώσεις τοίχων, ανατροπή επίπλων αι άλλων υλικών.
Οι οικονομικές συνέπειες διακρίνονται σε άμεσες, που οφείλονται σε ολοσχερείς καταστροφές ή βλάβες των τεχνικών κατασκευών και υποδομών, αλλά και σε
έμμεσες που οφείλονται κυρίως σε αποδιοργάνωση του κοινωνικού ιστού, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας παραμονής των σεισμοπλήκτων εκτός της παραγωγικής
διαδικασίας.
Οι ψυχολογικές επιπτώσεις που προκαλούνται, είναι εξίσου σημαντικές. Σε διάφορες περιπτώσεις καταστροφικών σεισμών έχει προκληθεί έντονος φόβος, ψυχολογική
αναστάτωση, άγχος και νευρική υπερδιέγερση. Τις ψυχολογικές συνέπειες επιτείνουν η γρήγορα εξαπλωμένη και ανακριβής φημολογία, η άγνοια γύρω από τα σεισμικά
φαινόμενα και η αδυναμία απόδοσης μίας λογικής εξήγησης στην εξαιρετική ανασφάλεια που αναπτύσσεται κατά τους σεισμούς .


ΑΡΓΙΑΝΑ ΒΙΚΥ

1 σχόλιο:

  1. Οι σεισμοί προκαλούν στους ανθρώπους πολύ μεγάλο φόβο και γι' αυτό όταν αυτοί βρίσκονται μέσα στα σπίτια βγαίνουν αμέσως έξω τρέχοντας για να σωθούν, γεγονός που δεν ενδείκνυται κατά τη διάρκεια της ισχυρής σεισμικής δόνησης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φόβος και η νευρική υπερδιέγερση διαρκεί για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το σεισμό.
    Οι οριζόντιες δονήσεις γίνονται περισσότερο αντιληπτές από τον άνθρωπο σε σχέση με τις κατακόρυφες, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι ξαπλωμένοι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Στο τέλος του προγράμματος δόθηκαν σε     309 μαθητές του σχολείου μας (162 αγόρια και 147 κορίτσια)  οι παρακάτω Ερωτήσεις για τους σει...