Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΜΕΘΑΝΑ


ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

     Γεωθερμία ονομάζεται η ενέργεια η οποία προέρχεται από το εσωτερικό της γης με μορφή ατμών, νερών, αερίων ή μειγμάτων αυτών ή ακόμα και ως ενέργεια από τα πετρώματα. Η γεωθερμία αποτελεί μία πολύ σημαντική πηγή ενέργειας καθώς υπολογίζεται ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (Α.Π.Ε).
     Τα Μέθανα είναι μια περιοχή η οποία έχει θερμές πηγές λόγω του ηφαιστείου που υπάρχει εκεί. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες και μελέτες αποδείχθηκε ότι τα Μέθανα αποτελούν ελπιδοφόρο περιοχή από γεωθερμική άποψη. Ωστόσο ακόμη δεν έχει αξιοποιηθεί σωστά η γεωθερμική ενέργεια των Μεθάνων. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να ωφελήσει πολύ την περιοχή και ιδιαίτερα τον τομέα της γεωργίας .
      Η εκμετάλλευση της γεωθερμίας στη γεωργία γίνεται συνήθως σε ανοικτές καλλιέργειες. Το θερμό νερό χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες αυτές για την άρδευσή τους ή τη θέρμανση του εδάφους. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της άρδευσης με χλιαρό νερό εντοπίζεται στο γεγονός ότι, για να επιτευχθεί κάποια αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας του εδάφους θα πρέπει οι μεγάλες ποσότητες νερού να έχουν θερμοκρασία τόσο χαμηλή ώστε να μην προκαλούν ζημιές στις αρδευόμενες καλλιέργειες. Η  βέλτιστη λύση φαίνεται ότι είναι ο συνδυασμός θέρμανσης εδάφους και άρδευσης. Τα γεωθερμικά νερά καθώς και η χημική τους σύσταση, θα πρέπει να εξετάζονται και να παρακολουθούνται προσεκτικά, ώστε να αποφεύγονται τυχόν βλαβερές συνέπειες στα φυτά. Η πιο συνηθισμένη γεωθερμική εφαρμογή στον αγροτικό τομέα είναι η θέρμανση θερμοκηπίων, η οποία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα σε πολλές χώρες και η οποία μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του θερμοκηπίου.
       Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες των Μεθάνων θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την περιοχή τους αλλά και να βοηθήσουν και άλλες περιοχές της Αργολίδας. Τα πλεονεκτήματα της  γεωθερμίας είναι ότι, λειτουργεί αθόρυβα, είναι διαθέσιμη όλο το χρόνο και έχει μικρό κόστος. Επίσης, είναι ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον με πολύ μικρές έως και μηδαμινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευσή της. Άλλωστε,  στην Ισλανδία η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί την παροχή μίας σταθερής βάσης για τη διάσωση της οικονομίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιομηχανιών, όπως η αποθήκευση δεδομένων, η γεωργία θερμοκηπίων και ο οικολογικός τουρισμός.
                                                                             
ΘΕΜΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Στο τέλος του προγράμματος δόθηκαν σε     309 μαθητές του σχολείου μας (162 αγόρια και 147 κορίτσια)  οι παρακάτω Ερωτήσεις για τους σει...